La nostra carn

Tenint escorxador propi, ens permet controlar tot el procés de sacrifici dels animals provinents d'explotacions de la comarca, cuidant especialment el seu benestar i la qualitat de les carns obtingudes