AVÍS LEGAL

Embotits Vilanova S.L és la societat titular del web www.embotitsvilanova.com així com del domini embotitsvilanova.com, el qual proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades en Internet (d'ara endavant, “continguts”) pertanyents a Embotits Vilanova S.L o al seu domini.
Embotits Vilanova S.L declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquest web i no sigui gestionada directament pel seu web màster, com a enllaços o enllaços cap a altres llocs d'Internet.
Embotits Vilanova S.L es reserva el dret a dur a terme el desenvolupament, modificació, exclusió o inclusió de textos o imatges en el desenvolupament de les seves pàgines web.
L'Usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal, inclòs el registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts i/o de la possible contrasenya que se li pugui facilitar.
L'Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com a fòrums de discussió, xats o grups de notícies) que la web li ofereix i a no incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic de les quals *Embotits Vilanova S.L no serà responsable en cap cas.